Fotografier

Fotografi er en egen kunstform som går langt tilbake i tid. Derfor er også fotografimotiver på plakater tidløse og veldig tallrike. Vi forsøker her å gjøre tilgjengelig fotografier som vi selv liker godt og som vi av erfaring vet gjør seg på veggene.